Mieszkasz w Wieruszowie i pracowałeś za granicą w Holandii, Niemczech albo Norwegii ?
Zapraszamy do Wieruszowa

Legalna praca w Holandii oferuje pracodawcy przymus wnoszenia opłaty za robotnika. Składki na podatek dochodowy oraz ubezpieczenie emerytalno-rentowe są to tzw.:
– loonbelasting/premie volksverzekeringen. Ich suma zależy od wynagrodzenia, jakie otrzymuje pracownik, a co za tym idzie kwota zsumowana w Bealstingdienst- holenderskim urzędzie. Odzyskanie podatku żąda złożenia zasadniczych dokumentów, które musi zebrać obywatel. Zwrot podatku nie jest niczym innym, jak tylko odzyskaniem nadłożonych kosztów, jakie zostały odliczone z kolejnych pensji zleceniobiorcy. Warto pamiętać, że zwrot całości wartości pieniężnej leży po stronie wnoszącego wniosek. Wykazanie się odpowiednio wypełnionymi dokumentami, może przynieść satysfakcjonujący efekt dla kieszeni podatnika. Rozliczenia podatku z Holandii wnoszone są na konto, lub drogą pocztową do podatnika po przeliczeniu kursu walut. Odbiór pieniędzy wyrażane jest w złotówkach. Zeznanie podatkowe to nie tylko przymus, który trzeba spełnić pod następstwem kary, ale także możliwość odzyskania nadpłaconych kosztów czynności zarobkowych. Warto zabrać się do składania dokumentów jak najwcześniej, aby pozbawić się obycia wszelkich możliwych zdarzeń stresowych związanych ze przedłożeniem PIT-u.