Mieszkasz w Węgorzewie i pracowałeś za granicą w Niemczech, Holandii albo Norwegii ?
Zapraszamy do Węgorzewa

Legalna praca w Holandii przysparza pracodawcy obowiązek uiszczenia opłaty za robotnika. Składki na podatek dochodowy oraz ubezpieczenie emerytalno-rentowe są to tzw.:
– loonbelasting/premie volksverzekeringen. Ich wysokość zależy od wynagrodzenia, jakie otrzymuje członek kadry, a co za tym idzie suma naliczona w Bealstingdienst- holenderskim urzędzie. Odzyskanie podatku wymaga złożenia zasadniczych dokumentów, które musi posiadać podatnik Zwrot podatku nie jest niczym innym, jak tylko zwróceniem nadpłaconych kosztów, jakie zostały potrącone z kolejnych wynagrodzeń robotnika. Warto pamiętać, że zwrot całości kwoty leży po stronie składającego wniosek. Wykazanie się odpowiednio wypełnionymi dokumentami, może przynieść cieszący efekt dla portfela podatnika. Rozliczenia podatku z Holandii wpływają na konto, lub drogą pocztową do odbiorcy po przeliczeniu kursu walut. Odbiór pieniędzy następuje w złotówkach. Zeznanie podatkowe to nie tylko obowiązek, który trzeba spełnić pod groźbą kary, ale także możliwość odzyskania nadpłaconych kosztów pracy. Warto zabrać się do składania dokumentów jak najszybciej, aby pozbawić się obycia wszelkich możliwych zdarzeń stresowych związanych ze przedłożeniem PIT-u.