Mieszkasz w Zakliczynie i pracowałeś za granicą w Holandii, Niemczech albo Norwegii ?
Zapraszamy do Zakliczyna

Zgodna z prawem praca w Holandii oferuje pracodawcy obowiązek uiszczenia opłaty za pracownika. Składki na podatek dochodowy oraz ubezpieczenie emerytalno-rentowe są to tzw.:
– loonbelasting/premie volksverzekeringen. Ich wysokość zależy od zapłaty, jakie uzyskuje członek kadry, a co za tym idzie suma zsumowana w Bealstingdienst- holenderskim urzędzie. Odzyskanie podatku żąda dostarczenia zasadniczych dokumentów, które musi posiadać podatnik Zwrot podatku nie jest niczym innym, jak tylko odzyskaniem nadłożonych kosztów, jakie zostały potrącone z comiesięcznej zapłat zleceniobiorcy. Warto pamiętać, że odebranie całości kwoty leży po stronie wnoszącego wniosek. Wykazanie się odpowiednio wypełnionymi dokumentami, może przynieść satysfakcjonujący efekt dla portfela podatnika. Rozliczenia podatku z Holandii wpływają na konto, lub drogą pocztową do odbiorcy po przeliczeniu kursu walut. Odbiór należności następuje w złotówkach. Zeznanie podatkowe to nie tylko przymus, który trzeba spełnić pod groźbą kary, ale także możliwość odzyskania nadpłaconych kosztów czynności zarobkowych. Warto zabrać się do składania dokumentów jak najwcześniej, aby uniknąć obycia wszelkich możliwych zdarzeń stresowych związanych ze przedłożeniem PIT-u.