Mieszkasz w Zabrzu i pracowałeś za granicą w Holandii, Niemczech albo Norwegii ?
Zapraszamy do Zabrza

Zgodna z prawem praca w Holandii przysparza pracodawcy obowiązek uiszczenia opłaty za robotnika. Składki na podatek dochodowy oraz ubezpieczenie emerytalno-rentowe są to tzw.:
– loonbelasting/premie volksverzekeringen. Ich wysokość zależy od wynagrodzenia, jakie uzyskuje członek kadry, a co za tym idzie kwota zsumowana w Bealstingdienst- holenderskim urzędzie. Odzyskanie podatku wymaga przedłożenia zasadniczych dokumentów, które musi zebrać obywatel. Zwrot podatku nie jest niczym innym, jak tylko odzyskaniem nadłożonych kosztów, jakie zostały odliczone z każdej zapłat robotnika. Warto pamiętać, że zwrot całości wartości pieniężnej leży po stronie składającego wniosek. Wykazanie się odpowiednio wypełnionymi dokumentami, może przynieść zadawalający efekt dla portfela podatnika. Rozliczenia podatku z Holandii wnoszone są na konto, lub drogą pocztową do odbiorcy po przeliczeniu kursu walut. Odbiór pieniędzy zawarte jest w złotówkach. Zeznanie podatkowe to nie tylko przymus, który trzeba spełnić pod groźbą kary, ale także możliwość odzyskania nadpłaconych kosztów czynności zarobkowych. Warto zabrać się do składania dokumentów jak najwcześniej, aby pozbawić się obycia wszelkich możliwych momentów stresowych związanych ze złożeniem PIT-u.