Mieszkasz we Wrześni i pracowałeś za granicą w Holandii, Niemczech albo Norwegii ?
Zapraszamy do Wrześni

Zgodna z prawem praca w Holandii oferuje pracodawcy obowiązek uiszczenia opłaty za pracownika. Składki na podatek dochodowy oraz ubezpieczenie emerytalno-rentowe są to tzw.:
– loonbelasting/premie volksverzekeringen. Ich suma zależy od wynagrodzenia, jakie otrzymuje członek kadry, a co za tym idzie kwota zsumowana w Bealstingdienst- holenderskim urzędzie. Odzyskanie podatku wymaga złożenia odpowiednich dokumentów, które musi mieć podatnik Zwrot podatku nie jest niczym innym, jak tylko odzyskaniem nadpłaconych kosztów, jakie zostały potrącone z kolejnych pensji robotnika. Warto pamiętać, że odzyskanie całości wartości pieniężnej leży po stronie wnoszącego wniosek. Wykazanie się prawidłowo wypełnionymi formularzami, może przynieść cieszący efekt dla portfela podatnika. Rozliczenia podatku z Holandii wpływają na konto, lub drogą pocztową do podatnika po przeliczeniu kursu walut. Odbiór pieniędzy następuje w złotówkach. Zeznanie podatkowe to nie tylko przymus, który trzeba spełnić pod groźbą kary, ale także możliwość odzyskania nadpłaconych kosztów pracy. Warto zabrać się do składania dokumentów jak najszybciej, aby pozbawić się obycia wszelkich możliwych momentów stresowych związanych ze przedłożeniem PIT-u.