Mieszkasz we Włodawie i pracowałeś za granicą w Holandii, Niemczech albo Norwegii ?
Zapraszamy do Wrocławia

Zgodna z prawem praca w Holandii przysparza pracodawcy przymus wnoszenia opłaty za pracownika. Składki na podatek dochodowy oraz ubezpieczenie emerytalno-rentowe są to tzw.:
– loonbelasting/premie volksverzekeringen. Ich wysokość zależy od wynagrodzenia, jakie otrzymuje członek kadry, a co za tym idzie suma zsumowana w Bealstingdienst- holenderskim urzędzie. Odzyskanie podatku wymaga dostarczenia zasadniczych dokumentów, które musi posiadać podatnik Zwrot podatku nie jest niczym innym, jak tylko odzyskaniem nadpłaconych kosztów, jakie zostały potrącone z kolejnych zapłat zleceniobiorcy. Warto pamiętać, że odebranie sumy wartości pieniężnej leży po stronie składającego wniosek. Wykazanie się odpowiednio wypełnionymi formularzami, może przynieść cieszący efekt dla kieszeni podatnika. Rozliczenia podatku z Holandii wpływają na konto, lub drogą pocztową do podatnika po przeliczeniu kursu walut. Odbiór pieniędzy zawarte jest w złotówkach. Zeznanie podatkowe to nie tylko przymus, który trzeba spełnić pod groźbą kary, ale także możliwość odzyskania nadpłaconych kosztów czynności zarobkowych. Warto zabrać się do składania dokumentów jak najszybciej, aby pozbawić się obycia wszelkich możliwych sytuacji stresowych związanych ze złożeniem PIT-u.