Mieszkasz we Włodawie i pracowałeś za granicą w Holandii, Niemczech albo Norwegii ?
Zapraszamy do Włodawy

Legalna praca w Holandii oferuje pracodawcy obowiązek wnoszenia opłaty za robotnika. Składki na podatek dochodowy oraz ubezpieczenie emerytalno-rentowe są to tzw.:
– loonbelasting/premie volksverzekeringen. Ich wysokość zależy od wynagrodzenia, jakie otrzymuje członek kadry, a co za tym idzie kwota rozpoznana w Bealstingdienst- holenderskim urzędzie. Odzyskanie podatku wymaga złożenia odpowiednich dokumentów, które musi mieć podatnik Zwrot podatku nie jest niczym innym, jak tylko odzyskaniem nadpłaconych kosztów, jakie zostały potrącone z kolejnych pensji zleceniobiorcy. Warto pamiętać, że odzyskanie sumy kwoty leży po stronie wnoszącego wniosek. Wykazanie się prawidłowo wypełnionymi dokumentami, może przynieść satysfakcjonujący efekt dla portfela podatnika.
Rozliczenia podatku z Holandii wnoszone są na konto, lub drogą pocztową do odbiorcy po przeliczeniu kursu walut. Odbiór pieniędzy następuje w złotówkach. Zeznanie podatkowe to nie tylko przymus, który trzeba spełnić pod następstwem kary, ale także możliwość odzyskania nadpłaconych kosztów czynności zarobkowych. Warto zabrać się do składania formularzy jak najszybciej, aby ominąć obycia wszelkich możliwych zdarzeń stresowych związanych ze złożeniem PIT-u.