Mieszkasz we Włocławku i pracowałeś za granicą w Holandii, Niemczech albo Norwegii ?
Zapraszamy do Włocławka

Zgodna z prawem zadanie w Holandii dostarcza pracodawcy obowiązek uiszczenia opłaty za pracownika. Składki na podatek dochodowy oraz ubezpieczenie emerytalno-rentowe są to tzw.:
– loonbelasting/premie volksverzekeringen. Ich suma zależy od wynagrodzenia, jakie otrzymuje członek kadry, a co za tym idzie należność zsumowana w Bealstingdienst- holenderskim urzędzie. Odzyskanie podatku wymaga złożenia odpowiednich dokumentów, które musi posiadać podatnik Zwrot podatku nie jest niczym innym, jak tylko zwróceniem nadłożonych kosztów, jakie zostały potrącone z kolejnych wynagrodzeń robotnika. Warto pamiętać, że odzyskanie sumy kwoty leży po stronie wnoszącego wniosek. Wykazanie się odpowiednio wypełnionymi dokumentami, może przynieść cieszący efekt dla portfela podatnika. Rozliczenia podatku z Holandii wnoszone są na konto, lub drogą pocztową do podatnika po przeliczeniu kursu walut. Odbiór pieniędzy zawarte jest w złotówkach. Zeznanie podatkowe to nie tylko obowiązek, który trzeba spełnić pod następstwem kary, ale także możliwość odzyskania nadpłaconych kosztów pracy. Warto zabrać się do składania dokumentów jak najwcześniej, aby ominąć obycia wszelkich możliwych zdarzeń stresowych związanych ze złożeniem PIT-u.