Mieszkasz we Władysławowie i pracowałeś za granicą w Holandii, Niemczech albo Norwegii ?
Zapraszamy do Władysławowa

Jakie dokumenty są wymagane przy odzyskiwaniu zwrotu podatku z Holandii?
Zgodna z prawem praca w Holandii dostarcza pracodawcy przymus uiszczenia opłaty za pracownika. Składki na podatek dochodowy oraz ubezpieczenie emerytalno-rentowe są to tzw.:
– loonbelasting/premie volksverzekeringen. Ich wysokość zależy od wynagrodzenia, jakie uzyskuje członek kadry, a co za tym idzie kwota zsumowana w Bealstingdienst- holenderskim urzędzie. Odzyskanie podatku żąda dostarczenia odpowiednich dokumentów, które musi mieć podatnik Zwrot podatku nie jest niczym innym, jak tylko odzyskaniem nadpłaconych kosztów, jakie zostały odliczone z comiesięcznej pensji zleceniobiorcy. Warto pamiętać, że odzyskanie sumy kwoty leży po stronie uzupełniającego wniosek. Wykazanie się prawidłowo wypełnionymi dokumentami, może przynieść zadowalający efekt dla kieszeni podatnika. Rozliczenia podatku z Holandii wnoszone są na konto, lub drogą pocztową do podatnika po przeliczeniu kursu walut. Odbiór należności wyrażane jest w złotówkach. Zeznanie podatkowe to nie tylko przymus, który trzeba spełnić pod następstwem kary, ale także możliwość odzyskania nadpłaconych kosztów pracy. Warto zabrać się do składania formularzy jak najwcześniej, aby uniknąć obycia wszelkich możliwych sytuacji stresowych związanych ze złożeniem PIT-u.