Mieszkasz w Wieluniu i pracowałeś za granicą w Niemczech, Holandii albo Norwegii ?
Zapraszamy do Wielunia

Jakie dokumenty są wymagane przy odzyskiwaniu zwrotu podatku z Holandii?
Legalna zadanie w Holandii czy Norwegii oferuje pracodawcy obowiązek uiszczenia opłaty za robotnika. Składki na podatek dochodowy oraz ubezpieczenie emerytalno-rentowe są to tzw.:
– loonbelasting/premie volksverzekeringen. Ich suma zależy od zapłaty, jakie uzyskuje pracownik, a co za tym idzie suma naliczona w Bealstingdienst- holenderskim urzędzie. Odzyskanie podatku żąda przedłożenia odpowiednich dokumentów, które musi posiadać obywatel. Zwrot podatku nie jest niczym innym, jak tylko odzyskaniem nadłożonych kosztów, jakie zostały odliczone z comiesięcznej zapłat zleceniobiorcy. Warto pamiętać, że zwrot sumy kwoty leży po stronie składającego wniosek. Wykazanie się prawidłowo wypełnionymi dokumentami, może przynieść zadawalający efekt dla portfela podatnika. Rozliczenia podatku z Holandii wpływają na konto, lub drogą pocztową do odbiorcy po przeliczeniu kursu walut. Odbiór należności wyrażane jest w złotówkach. Zeznanie podatkowe to nie tylko przymus, który trzeba spełnić pod groźbą kary, ale także możliwość odzyskania nadpłaconych kosztów pracy. Warto zabrać się do składania dokumentów jak najszybciej, aby pozbawić się obycia wszelkich możliwych momentów stresowych związanych ze złożeniem PIT-u.