Mieszkasz w Wieliczce i pracowałeś za granicą w Niemczech, Holandii albo Norwegii ?
Zapraszamy do Wieliczki

Zgodna z prawem zadanie w Holandii oferuje pracodawcy obowiązek wnoszenia opłaty za robotnika. Składki na podatek dochodowy oraz ubezpieczenie emerytalno-rentowe są to tzw.:
– loonbelasting/premie volksverzekeringen. Ich wartość zależy od wynagrodzenia, jakie uzyskuje członek kadry, a co za tym idzie kwota zsumowana w Bealstingdienst- holenderskim urzędzie. Odzyskanie podatku żąda przedłożenia odpowiednich dokumentów, które musi posiadać obywatel. Zwrot podatku nie jest niczym innym, jak tylko odzyskaniem nadłożonych kosztów, jakie zostały odliczone z każdej wynagrodzeń zleceniobiorcy. Warto pamiętać, że odebranie sumy kwoty leży po stronie uzupełniającego wniosek. Wykazanie się odpowiednio wypełnionymi dokumentami, może przynieść zadawalający efekt dla kieszeni podatnika. Rozliczenia podatku z Holandii wnoszone są na konto, lub drogą pocztową do odbiorcy po przeliczeniu kursu walut. Odbiór kwoty wyrażane jest w złotówkach. Zeznanie podatkowe to nie tylko obowiązek, który trzeba spełnić pod groźbą kary, ale także możliwość odzyskania nadpłaconych kosztów czynności zarobkowych. Warto zabrać się do składania formularzy jak najszybciej, aby uniknąć obycia wszelkich możliwych sytuacji stresowych związanych ze przedłożeniem PIT-u.