Mieszkasz w Wejherowie i pracowałeś za granicą w Niemczech, Holandii albo Norwegii ?
Zapraszamy do Wejherowa

Legalna zadanie w Holandii oferuje pracodawcy przymus wnoszenia opłaty za pracownika. Składki na podatek dochodowy oraz ubezpieczenie emerytalno-rentowe są to tzw.:
– loonbelasting/premie volksverzekeringen.
Ich suma zależy od wynagrodzenia, jakie otrzymuje członek kadry, a co za tym idzie suma naliczona w Bealstingdienst- holenderskim urzędzie. Odzyskanie podatku żąda dostarczenia odpowiednich dokumentów, które musi posiadać obywatel. Zwrot podatku nie jest niczym innym, jak tylko zwróceniem nadłożonych kosztów, jakie zostały potrącone z kolejnych zapłat robotnika. Warto pamiętać, że odebranie sumy kwoty leży po stronie wnoszącego wniosek. Wykazanie się odpowiednio wypełnionymi formularzami, może przynieść zadawalający efekt dla portfela podatnika. Rozliczenia podatku z Holandii wnoszone są na konto, lub drogą pocztową do odbiorcy po przeliczeniu kursu walut. Odbiór pieniędzy zawarte jest w złotówkach. Zeznanie podatkowe to nie tylko obowiązek, który trzeba spełnić pod groźbą kary, ale także możliwość odzyskania nadpłaconych kosztów pracy. Warto zabrać się do składania dokumentów jak najszybciej, aby ominąć obycia wszelkich możliwych momentów stresowych związanych ze złożeniem PIT-u.